Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (22) Rodina a ideologický kolonializmus

Krátko, ale veľmi naliehavo hovoril pápež František pred VZ OSN aj o rozklade rodiny. Zamyslenie č.22. Tento deštrukčný proces sa “prejavuje v sociálnom rozštiepení, ktoré spoločnosti bráni čeliť spoločným nepriateľom,” povedal Svätý Otec. Prvou obeťou tohto procesu sa stáva budúcnosť spoločnosti, teda deti. “Veľmi preto prosím predstaviteľov štátov, aby venovali…

Celý článok

Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (21) Starostlivosť o náš spoločný domov

Veľkú pozornosť venuje pápež František enviromentálnej problematike. Je to globálna téma, ohrozuje celé ľudstvo, ale najviac slabých a chudobných. Svätý Otec jej venoval osobitnú encykliku LAUDATO SI (LS) a samozrejme neobišiel ju ani vo svojom minuloročnom posolstve VZ OSN. Zamyslenie č.21. Tam, pred zástupcami takmer všetkých štátov sveta vyjadril isté…

Celý článok

Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (19) Atentát na ľudstvo

Možno sa nám občas niektoré myšlienky pápeža Františka zdajú byť nerealistické. Ale prinajmenej by bolo dobre premýšľať o tom, k čomu nás ten náš “realizmus” doviedol. A presne o tom vlastne Svätý Otec hovorí. A ako morálna autorita, hľadá východisko. Zamyslenie č.19. Preto František vo svojom minuloročnom posolstve VZ OSN…

Celý článok

Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (18) Dopad na sektor práce vyžaduje zmenu kurzu

“S ohľadom na to, premýšľam tiež o dopade na sektor práce,” nadviazal vo svojom minuloročnom posolstve pre VZ OSN pápež František na svoje úvodné slová o tom, ako kríza ľudstvo doviedla na križovatku, v ktorej sa musíme rozhodnúť. Zamyslenie č.18. Svätý Otec často hovorieva, že nejde ani tak o to,…

Celý článok

Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (17) Sme na križovatke, musíme si vybrať!

Asi najkomplexnejšie a najaktuálnejšie výzvy pápeža Františka svetu zazneli v jeho posolstve Valnému zhromaždeniu OSN 25.9.2020. Venujem im preto niekoľko posledných úvah tohto prípravného cyklu pred jeho návštevou u nás. Zamyslenie č.17. František hovoril o ľudstve, ktoré práve zažíva krízu a nachádza sa na existenčnej križovatke. “Táto kríza mení náš…

Celý článok

Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (16) Európu dnes ohrozujú ideológie

Mnohí sa pokúšajú pápeža Františka zaradiť do svojich ideologických schém akéhosi, nimi projektovaného veľkého zápasu konzervativizmu s liberalizmom. František však tento prístup odmieta a usiluje sa hľadať to, čo je pre ľudí dobré. Zamyslenie č.16. “Tradície nestrážia popol, nostalgiu integralistov vracať sa k popolu, nie! Tradície sú korene, ktoré umožňujú…

Celý článok

Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (15) O nálepkovaní ľudí

Je také úhľadné jasne si rozdeliť spoločnosť na dobrých a zlých. Skúsme si v príprave na návštevu pápeža Františka pripomenúť, čo o tom hovorieva on. Zamyslenie č.15. “Je oveľa ľahšie označiť ľudské životy titulmi a nálepkami, ktoré dokážu zastaviť a stigmatizovať nielen minulosť, ale tiež prítomnosť a budúcnosť ľudí,” vravel…

Celý článok

Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (14) “Získaná samostatnosť nie je iba darom, ale taktiež úlohou”

Druhým postkomunistickým regiónom, ktorý pápež František navštívil, boli tri pobaltské republiky. Bolo to septembri 2018. Zamyslenie č. 14. V Lotyšsku vtedy povedal: “Získaná samostatnosť nie je iba darom, ale taktiež úlohou…Ukazovateľom ľudského rozvoja je schopnosť rásť a rozrastať sa. Rozvoj komunít sa neuskutočňuje a nemeria iba spôsobilosťou nadobúdať majetok a…

Celý článok