Bez istej veľkorysosti sa aj demokratický politický zápas zvrhne na vojnu všetkých proti všetkým

Bolo by dobre si vždy uvedomovať, že hlavným poslaním činnosti, ktorú nazývame politika, je zabezpečiť podmienky, aby ľudia mohli dôstojne žiť. Nie vydať svedectvo o vlastnej dokonalosti a zdôrazniť pritom, ako nedokonalí sú tí druhí. Dobrá politika je umením a vyžaduje neskutočne veľa práce. Často i takej, ktorá sa nám azda niekedy aj trochu bridí. Vyžaduje vidieť svet okolo seba realisticky a bez predsudkov. A bez toho, aby sme sa pasovali do úlohy morálnych sudcov. Je to fuška, pretože budete musieť spolupracovať i s ľuďmi a so stranami, ktoré sú často i veľmi odlišní a odlišné, ako my. Ale práve na schopnosti takto spolupracovať stojí a padá slobodná a pluralitná spoločnosť. Bez nej fungovať nemôže. Mám dlhoročné skúsenosti s tým, ako tvrdý a neľútostný je politický zápas. Demokracie by nebolo, keby to niekto prevalcoval tak, že by sa tento zápas vytratil. Ale na jeho konci musí byť vždy istá veľkodušnosť. Lebo sú to malicherní vodcovia, ktorí vedú svoje strany a i celé národy i do zápasov, ktoré pre lepšiu budúcnosť nemajú žiadny zmysel. Veľký nemecký filozof napísal začiatkom minulého storočia, že malé myšlienky sú ako pleseň. Jeho vlasť táto malichernosť doviedla k dvom svetovým vojnám.