Nedeľný príspevok k synodálnej ceste

Vraciam sa tiež k mojim pravidelným nedeľným príspevkom ku úžasnej iniciatíve pápeža Františka, ktorej zámerom je vrátiť Cirkvi jej pôvodný Ježišov zámer: prinášať ľuďom tohto sveta oslobodzujúce posolstvo nádeje, kráčať spoločne s nimi cestami našich životov a vnášať svetlo tam, kde sa zdá, že sa zmysel všetkého vytratil. O tom…

Celý článok

Modlitba pred nástupom do služby

Zajtra nastúpim službu vo vláde, ktorá nebude stranícka. Nevytvorili ju politické strany, nebude podliehať ich kontrole a vôli a nebude sa im ani zodpovedať. Nebude vládou strán, ale vládou zákona. A ten platí rovnako pre všetkých. Veľmi mi záleží, aby to tak bolo. To ale neznamená, že v mravnej dráme…

Celý článok

Zamyslenie na Nedeľu Dobrého pastiera

Čítanie na dnešnú Nedeľu Dobrého pastiera hovorí veľmi výstižne, že ten, kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.” A ďalej, že “zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil.” Môžu sa Putin, Kirill a všetci farizejskí ochrancovia akejsi svätejšej predstavy sveta, než je ten reálny,…

Celý článok

Zamyslenie na Deň Pána

Nikdy som nemal rád nedeľné politické debaty. Ani keď som bol v aktívnej politike a musel som sa ich občas zúčastňovať. Dnes ich cielene nepočúvam. Zdajú sa mi znesvätením dňa, ktorý by mal byť Dňom Pána. Oveľa menej mi prekážajú niektoré otvorené obchody. Ale to ťahanie všetkých tých konfliktov, hádok…

Celý článok

Požehnanú Veľkú noc 2023!

Milí priatelia, nasledujúcich niekoľko dní sa chcem sústrediť na to, čo sa odohralo pred necelými dvoma tisícročiami počas Veľkej noci v Jeruzaleme. Zrada, nespravodlivý súd, utrpenie, výsmech a nakoniec potupná poprava Syna človeka. Ale i veľká nádej, že to nebolo nakoniec, ale práve na začiatok. Na začiatok čohosi, čo dáva…

Celý článok

Ján Nepomucký a disciplína slova

Pred 630 rokmi bol umučený jeden z patrónov českej zeme Ján Nepomucký. Okolnosti a dôvody jeho smrti sa stali predmetom legiend a aj rôznych špekulácií. Svätuškárskych i zlomyseľných. Podstata odkazu tohto obdivuhodne hrdinského mučeníka je však aktuálna i dnes. Disciplína slova. Koľko len zla sa začína nenávistnou, pokryteckou, či zavádzajúcou…

Celý článok

Pokračovanie synodálnej rozpravy

Vo štvrtok po Veľkej noci pripravujeme konferenciu, na ktorej chceme pokračovať v diskusii, čo sme viedli pred rokom počas prvej fázy synodálnej cesty. Je to občianska, laická iniciatíva, ale chceme sa ňou zapojiť do diskusie, ktorá sa vedie i v oficiálnych cirkevných štruktúrach. Našou konferenciou nadviažeme na neformálny, anonymný dotazník,…

Celý článok

Marcové stretnutie členov a sympatizantov Kresťanskodemokratickej akadémie KREDIT

Včera, na marcovom stretnutí členov a sympatizantov Kresťanskodemokratickej akadémie KREDIT sme sa okrem zaujímavej politickej rozpravy dohodli, že akadémia spolu s niekoľkými ďalšími mimovládnymi organizáciami usporiada o mesiac, konkrétne 13.apríla 2023 v podvečerných hodinách konferenciu “Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej? – pokračovanie v rozprave z neformálneho…

Celý článok

Úžasní pápeži Ján a František: veľkí, dobromyseľní, ale aj naivní

Úžasný pápež Ján po polovici minulého storočia odštartoval epochálnu premenu vzťahu Cirkvi k modernému svetu. Jeho obľúbený výraz “aggiornamento” bol výzvou pre Kristových učeníkov tejto doby, aby oslobodzujúce posolstvo Jeho života, smrti a zmŕtvychvstania odovzdávali všetkým bratom a sestrám na tomto svete spôsobom, akému budú lepšie rozumieť. Odštartoval koncil, ktorý…

Celý článok