Rok synodálnej cesty šesťdesiat rokov po koncile

“Bojím sa, keď vidím, ako kresťanské spoločenstvá rozdeľujú svet na dobrých a zlých, na svätých a hriešnikov: tak sa nakoniec cítime lepšími ako sú ostatní a vynechávame mnohých, ktorých chce Boh prijať,” povedal minulú nedeľu pápež František na kanonizačnej omši. “Pamätajme na toto: kresťanská viera nás vždy žiada, aby sme…

Celý článok

Proroci skazeného sveta a Františkova vízia synodálnej cirkvi

František o svojej vízii synodálnej Cirkvi nehovorí slovami právnických definícií, ale poetickými vetami básnika. Tie nie sú síce tak exaktné, ale idú hlbšie. Ale rozumieť im môžu iba ľudia tvorivého a slobodného ducha. Naposledy o svojich predstavách rozprával minulý týždeň počas svojej návštevy v Kazachstane. “Synodálna Cirkev na ceste k…

Celý článok

Modlime sa za statočného čínskeho kardinála!

Celý tento týždeň si vyhradil čínsky súd na pojednávanie o obžalobe bývalého biskupa Hongkongu, dnes 90 ročného kardinála Josepha Zena a piatich ďalších bojovníkov za ľudské práva. Založili totiž fond na pomoc prenasledovaných ľudí a nenechali ho registrovať u prenasledovateľov. “Jedna krajina, dva systémy,” znel prísľub, ktorý adresovali čínski komunisti…

Celý článok

Lakmusovým papierikom na ceste k synodálnej Cirkvi je v tejto dejinnej chvíli Ukrajina

Tento týždeň sa synoda o synodálnej ceste, ktorú pápež František otvoril v októbri minulého roku dostala do svojej druhej fázy. Takzvanej kontinentálnej. Za uplynulé mesiace prebiehali konzultácie na úrovni farských a ďalších, i neformálnych spoločenstiev, z nich sa spracovali najskôr diecézne syntézy a potom syntézy za jednotlivé národné biskupské konferencie.…

Celý článok