Veľká a štátotvorná výzva pre KDH

Skvelý slovenský právnik, pedagóg, mysliteľ a dlhoročný sudca českého ústavného súdu Pavel Holländer v pozoruhodnej knižke “Pojmy v Sizyfovej krošni” uvažoval už pred piatimi rokmi o súmraku moderného štátu. V tejto súvislosti spomínal známe Böckenfördeho diktum, podľa ktorého “slobodný, sekularizovaný štát žije z predpokladov, ktoré sám nemôže garantovať.” Myslím si,…

Celý článok

Majme vážne slová pápeža Františka na pamäti i pri obnove slovenskej kresťanskej demokracie!

“Kultúra blahobytu, ktorá nás vedie k tomu, aby sme mysleli len na seba, nás robí necitlivými voči výkrikom druhých, umožňuje nám žiť v mydlových bublinách, ktoré sú krásne, ale sú ničím. Sú jalovou ilúziou, provizóriom, ktoré spôsobuje ľahostajnosť voči druhým, ba dokonca ku globalizácii ľahostajnosti…” povedal včera vo svojom mimoriadne…

Celý článok

Svoju hrdosť by si KDH malo zachovať!

I keď sa nám nemusí vždy dariť, svoju hrdosť by si KDH malo zachovať! Nemusíme banovať, že nepríde žiaden externý spasiteľ, ktorý hnutie vyvedie z politického smetiska znovu do hry. Rozhodne nie taký, ktorý príde s opovržlivým hodnotením stavu, v ktorom sa KDH nachádza, aby naznačil, že jedine on ho môže z tohto stavu vyviesť.…

Celý článok

Kresťanská strana sa musí usilovať najskôr o dobro pre ľud a až potom o vlastný úspech

Myslím si, že kresťanská strana nemôže plniť svoje poslanie, ak sa bude usilovať prednostne o vlastný volebný úspech. Musí sa usilovať najskôr o dobro pre ľud svojej domoviny, ba pre ľudstvo. I tie najlepšie reformné nástroje zdravej politiky “…zlyhajú, keď chýbajú veľké ciele, hodnoty a humanistické chápanie, schopné dať každej…

Celý článok

Okresné snemy

Tento týždeň som bol na niekoľkých okresných snemoch KDH. Prezentoval som tam plán na obnovu hnutia, ktorý vypracovala Kresťanskodemokratická akadémia KREDIT. Účasť, diskusie, hlasovania, to všetko ma povzbudilo a posilnilo v presvedčení, že KDH zatiaľ väčšinovo neprišlo o svoju rozvážnu základňu. Práve z takejto základne sa môže zrodiť stabilná politika,…

Celý článok