Obnova KDH musí začať od gruntu

Každá obnova musí začať od gruntu. Aj obnova štandardných politických strán, akou je KDH. Vedenie by v tom mohlo zohrať veľmi dôležitú úlohu. Mohlo by prichádzať s ozdravujúcimi predstavami a spúšťať reformné procesy. Ale ku skutočnej obnove dôjde len, ak tieto procesy začnú žiť v samotných základoch týchto spoločenstiev. Teda…

Celý článok

Ak sa za uplynulých šestnásť rokov dalo v politike na niekoho spoľahnúť, tak to bola Angela Merkelová

Vo chvíli, keď veľká dáma nemeckej a európskej politiky odchádza z verejnej služby, žiada sa mi verejne prejaviť svoju úctu a i vďaku. Na epochu Angely Merkelovej budeme ešte dlho spomínať. Som si istý, že tí, čo o remesle a i umení, ktorým je politika, niečo vedia, budú na ňu…

Celý článok

Úvahy kresťanského demokrata o slovách, ktoré nám tu pápež František povedal (Záver)

Posolstvá pápeža Slovensku nie sú iste svätým písmom. Ale je to muž, ktorý veľa zažil, pozná svet a veľa premýšľa o Božom pláne s týmto svetom. Úprimnosti jeho slov verím, a verím aj tomu, že jeho spojenie s našim Majstrom, ktorého tu na Zemi v týchto časoch zastupuje, je hlboké…

Celý článok

Záverečné slová pápeža Františka na slovenskej pôde (50) “Nosím vás všetkých v srdci”

Svätý Otec sa na bratislavskom letisku už len stručne poďakoval najskôr Bohu, potom biskupom, pani prezidentke, civilným autoritám a napokon všetkým, ktorí sa zaslúžili prácou, či modlitbou o to, aby sa jeho návšteva uskutočnila. Osobitne pozdravil aj predstaviteľov Ekumenickej rady cirkví. “Nosím vás všetkých v srdci,” odkázal celému Slovensku, a…

Celý článok

A napokon tretia z vlastností kresťanskej viery, o ktorej hovoril v našej národnej svätyni František (49) Ešte raz: súcit

Františkova púť po našej vlasti vyvrcholila veľkou ľudovou slávnosťou k pocte patrónky Slovenska. Hovoril tam o tom, čo dodnes dáva kresťanstvu život. Rozprával o kresťanskej viere. O tom, čo, jej dáva ducha svojho Majstra, a o tom, ako s touto vierou majú jeho učeníci i v týchto časoch prichádzať k…

Celý článok

Druhá z troch vlastností kresťanskej viery, o ktorých hovoril pápež František v Šaštíne (48) Prorocké poslanie

Svätý Otec nemá rád sladkastú podobu nábožnosti, ktorá je často iba kulisou a nedotýka sa skutočného života: “…nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život,” vyjadril to v Šaštíne. Z jeho slov, jasne vyplýva, že kresťan, ktorý chce byť skutočným učeníkom nášho Majstra, má v tomto svete prorocké poslanie. Každý.…

Celý článok

Čo povedal pápež František v Šaštíne nad rámec pripraveného textu (47) Nezastavujte sa!

Texty, ktoré si Svätý Otec pripravuje pre jednotlivé príhovory na svojich apoštolských cestách, rozposiela vatikánska mediálna služba médiám, čo návštevu prenášajú trochu vopred, aby sa mohli prekladatelia pripraviť. A tak je možné vidieť aj to, čo okrem napísaného povie pápež nad rámec, celkom spontánne. Robí to myslím dosť často a…

Celý článok