“K” v skratke KDH

Jednou z najcitlivejších, ale pre pôsobenie KDH v našej spoločnosti aj najdôležitejších tém pri obnove hnutia je vzťah k tomu, čo predstavuje v skratke ono písmeno “K”. Súvisí to so samotnou podstatou toho, čo v spoločnosti, ako politická strana vlastne chceme. Predovšetkým musíme dať jednoznačne najavo, že nechceme konfesionálny, teokratický…

Celý článok

KDH by sa malo vrátiť ku každoročnej voľbe funkcionárov

Pokračujem vo svojich úvahách o štrukturálnej obnove KDH. Pripomínam, že to robím preto, lebo spôsob, ako vládna vykonáva svoju moc, a i stav parlamentnej opozície, predovšetkým záťaž, ktorú si so sebou nesie z minulosti, môžu spôsobiť, že volič, čo si neželá viac, než pokojný, fungujúci, demokratický štát do pekného počasia…

Celý článok

KDH by malo oživiť aj nepolitické zložky hnutia

Druhým bodom pri obnove KDH by malo byť oživenie pôvodnej myšlienky, aby táto formácia nebola iba politickou stranou, ale aj kultúrno-spoločenským hnutím. Nikto by nám nedokázal viditeľnejšie demonštrovať, ako dôležité je skutočné zázemie ľudí, čo niečo vedia, a ako významná je skúsenosť, než chaos a improvizácia, ktoré do spoločnosti vnáša…

Celý článok

Ak sa KDH chce pozviechať, bude musieť zaujať jasnejší postoj voči ľudáckej histórii

Niektoré témy sú veľmi citlivé, ale treba mať odvahu porátať sa aj s nimi. Pri zakladaní KDH zaznelo, že chceme modernú kresťanskú demokraciu, ktorá celkom cieľavedome nechce kontinuitu s niekdajšou HSĹS a jej politikou. A to napriek tomu, že prvý predseda bol synom ľudáckeho poslanca. “Chceme byť stranou, ktorá pozerá…

Celý článok

Voliči môžu v budúcich voľbách KDH voliť len ak si ho všimnú

Myslím si, že Slovensko veľmi potrebuje takú štandardnú politickú formáciu, akou by mohlo ešte byť Kresťanskodemokratické hnutie. S jasným dlhodobým programom, s veľkou členskou základňou po celom území štátu a vnútorne demokratickou štruktúrou. Ale voliči môžu v budúcich voľbách KDH voliť len ak si ho všimnú. Ak budú jasne vidieť,…

Celý článok

Skutočná kresťanstvom inšpirovaná politika potrebuje odvahu zastať sa človeka

Ja od kresťansko-demokratickej politiky očakávam predovšetkým také priority, o akých hovoria dnešné apokalyptické liturgické texty: aby mali hladní čo jesť a smädní čo piť, aby pocestní (teda aj migranti) mali kde spočinúť, aby nahí nezostali bez odevu, aby chorí nezostali bez ľudí, čo im zostanú nablízku, a aby ani hriešnici…

Celý článok

Kresťanskú demokraciu čaká neľahká, ale potrebná voľba

Myslím si, že súčasná doba z viacerých dôvodov stavia kresťanských demokratov pred dlho prehliadanú voľbu, o čo budú opierať svoju politickú identitu. Trochu zjednodušene povedané, či pôjdu “na istotu” a budú protagonistami a piliermi ideologického konfliktu, alebo si zvolia oveľa namáhavejšiu a riskantnejšiu cestu “obchodovania s hrivnami”, ako o tom…

Celý článok