Za Miroslavom Tahym

Práve som sa vrátil z pohrebu môjho priateľa Miroslava Tahyho. Jedného z vyzývateľov na zakladanie kresťanskodemokratických klubov v novembri 1989. Človeka rozvážneho, ale pevného. Strávili sme spolu dva roky vo Federálnom zhromaždení po prvých slobodných voľbách v roku 1990. Dôsledne podporoval politickú a ekonomickú premenu niekdajšieho centralistického režimu na slobodný,…

Celý článok

Poďakovanie a PF 2024

Milí priatelia, ďakujem vám všetkým za blahoželania. A aj ja vám prajem dobrý rok. Mám rád to indiánske porekadlo o dvoch vlkoch, ktoré sa podľa ich predstáv prekárajú v každom z nás. Dajme si záväzok živiť a chovať toho dobrého! A bude to dobrý rok.

Celý článok

Za Jurajom Kohutiarom

„Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce,“ tlmočí evanjelista Matúš Ježišove slová. Juraj Kohutiar, náš priateľ, spolubojovník, a hlavne človek, ktorý svoj život prežil opravdivo, svoju knižku „Na západ od západu“ začína želaním amerického básnika Benéta, aby jeho srdce pochovali pri Wounded Knee. Juraja to inšpirovalo k úvahe,…

Celý článok

K tragédii v Prahe

Pohnutí v našich srdciach nad tragickými udalosťami v Prahe, popri prejavoch účasti a solidarity, priatelia, nezabudnime, že každé násilie začína práve v srdci! A pokračuje slovami. Potrebujeme bojovať predovšetkým s nenávisťou, ktorá v nás často začína klíčiť a rásť celkom nenápadne. Lebo čím je jej v nás a v spoločnosti…

Celý článok

R.I.P. Henry Kissinger

Henry Kissinger bol tak trochu ako Niccolò Machiavelli uplynulých sto rokov. Obaja majstri politickej stratégie, nad ktorými síce mnohí ohŕňali nos, ale muži a ženy, čo niečo vo veľkej politike znamenali a znamenajú, poctivo lúštili a lúštia texty a analyzujú činy oboch. A ešte dlho budú. Napriek mnohým, a možno…

Celý článok

Náš Kráľ slnka

Ktovie, či si možno aj priezvisko zmeniť na názov nášho štátu?! To by sa potom mohol jeho nositeľ predstavovať podľa vzoru Ľudovíta IV.: “Ja som Slovensko.”

Celý článok

Druhý filter – metódy politického boja

Môj druhý voličský filter sa týka metód politického boja v demokracii. Módne trendy, ktoré v mene nejakej ušľachtilej idey pohŕdajú štandardnými demokratickými prostriedkami, otvárajú dvere rozličným dobrodruhom, nevážia si skutočnú politickú vyspelosť a dláždia cestu k návratu autoritatívnej vládnej moci. Spomedzi mnohých príkladov takejto módnej politiky uvediem tri. Po prvé…

Celý článok

K storočnici Henryho Kissingera

Henry Kissinger sa včera dožil sto rokov. Dodnes s potešením čítam jeho knihy. Veľmi pozorne sledujem aj jeho už pomerne vzácne, ale stále veľmi výstižné komentáre k súčasnému svetu. Neviem, v akom stave je jeho telesná schránka, ale hlava mu nepochybne ešte slúži. A aká to je hlava! Po celé…

Celý článok