Dnes k rozprave o európskej budúcnosti

Aj keď široká európska rozprava prebiehala iba v štátoch Európskej únie, treba si všimnúť, že akcia sa nazývala Konferenciou o budúcnosti Európy. Teda nie iba Únie. Zdôrazňujem to preto, lebo vojna v Ukrajine nám s novou naliehavosťou pripomína základné otázky: Pokiaľ siaha Európa? Čo tvorí jej identitu? A aký má zmysel jej politická organizácia? V tejto chvíli je spoločnou politickou organizáciou Európy vlastne iba Európska únia. Avšak práve štát, ktorý čelí agresii, aj kvôli svojej túžbe zaradiť sa do tejto spoločnej politickej organizácie Európy, zrazu naráža na byrokratické námietky a obštrukcie niektorých členských štátov. Táto vojna nás od vznešených cieľov a úloh budúcnosti vracia k tomu, čo je vôbec najzákladnejšou a podstatnou funkciou štátu a i zoskupenia štátov: zabezpečenie pokojného života svojich občanov. Teda obrana pred nepriateľom. Zvnútra, ale hlavne zvonka. To si človek nemôže zabezpečiť sám.
Zdá sa, že Európa blízkej budúcnosti bude musieť byť trochu viac štrukturovaná. Je tu viacero štátov, ktoré sú bezprostredne ohrozené nebezpečnými politickými víziami akejsi posvätnej, veľkej Rusi, či reminiscenciami na tisícročné Uhorsko, alebo koncepciami veľkého južného mocnárstva Srbov. Nositelia týchto ideí nimi chcú posvätiť svoje kradmé chúťky zmocniť sa toho, čo chce slobodne žiť, čo im nepatrí a vidíme, že kvôli tomu neváhajú rozpútať ani vojnu. Nejde iba o momentálne bojujúcich Ukrajincov. Toto ohrozenie vnímajú rovnako Litovci, Estónci, Lotyši, Moldavci, Gruzínci a v druhom slede Poliaci, Česi, Rumuni, Chorváti, Macedónci, Černohorci, Kosovci, nesrbské časti Bosny, Slovinci, asi i Fíni a Švédi, možno i ďalší a samozrejme aj my. Tomuto ohrozeniu, milí priatelia, vo Francúzsku, či iných členských štátoch EÚ a NATO, rozumejú len teoreticky. Preto sa budú musieť sformovať regionálne politické štruktúry týchto štátov, ktorých úlohou bude obrana pred takýmito ohrozeniami. I toto bude zrejme budúcnosť Európy, ktorú neprinesie konferencia, ani unijná administratíva, ale s novou naliehavosťou ich potrebu prináša vojna.