Inšpirácia pre programovú obnovu KDH

V stredu na generálnej audiencii otvoril pápež František nový cyklus prednášok, v ktorom zamýšľa, pod súhrnným názvom “Uzdravme svet”, predniesť hlavné zásady kresťanského sociálneho učenia, aktuálne pre túto dobu. Cyklus začal výzvou, aby sme prekonávali ľahostajnosť voči pošľapávaniu ľudskej dôstojnosti. Potrebujeme sa “…uzdraviť a obrátiť zo svojho individualizmu, či už osobného alebo kolektívneho, napríklad straníckeho…” výslovne zdôraznil. Skutočná starosť o spoločnosť má vychádzať zo súcitu a úcty voči každému človeku a zo starostlivosti o náš spoločný dom. A prejavuje sa konkrétnymi skutkami, zakončil svoju katechézu rímsky biskup. Myslím si, že tieto slová i celý cyklus, ktorý bude pokračovať, by mohol byť inšpiratívnym i pre programovú obnovu KDH.