KDH by sa malo vrátiť k značke štátnickej solídnosti

Obnova KDH by mala prinavrátiť punc štátnickej solídnosti, ktorý toto hnutie v minulosti malo, a za ktorý sa nemusí hanbiť ani v dobe, keď sa to už zdanlivo nenosí. Rozhodne by sa nemalo nechať strhávať súčasnou módou povrchného aktivizmu, ani trendom jednorozmernej agendy, a už vôbec nie rétorikou expresívnych rečí, ktoré azda prinášajú hlasy, ale takej strane, akou je KDH, nesvedčia. Chce to isté politické majstrovstvo a odvahu pustiť sa proti prúdu rastúceho radikalizmu a tekutej politiky, ktoré rozdeľujú súčasnú spoločnosť, ale práve v takejto situácii má, podľa mňa, táto historická politická strana znovu veľkú príležitosť.