Kultúrno-etické témy

Kultúrno-etické témy by samozrejme mali byť základom dobrej kresťansko-demokratickej politiky. Ale zďaleka nielen tie dve, ktoré niektorí moji kolegovia urobili akýmsi kritériom všetkých hodnôt. A rozhodne nie hrozbou použitia donucovacej moci štátu. Slobodná spoločnosť, v ktorej žijeme, je veľkým požehnaním. Preto je o vážnych otázkach jej života potrebné poctivo diskutovať a hľadať odpovede, ktoré dokážeme prijať pri rešpektovaní jej plurality. Myslím si že takáto poctivá rozprava v našej spoločnosti chýba. Iba sa strieľa z ideologických a záujmových zákopov. Ten, kto dokáže na Slovensku takúto spoločenskú diskusiu otvoriť, preukáže jeho budúcnosti veľkú službu.