Nedeľný príspevok k synodálnej ceste

Vraciam sa tiež k mojim pravidelným nedeľným príspevkom ku úžasnej iniciatíve pápeža Františka, ktorej zámerom je vrátiť Cirkvi jej pôvodný Ježišov zámer: prinášať ľuďom tohto sveta oslobodzujúce posolstvo nádeje, kráčať spoločne s nimi cestami našich životov a vnášať svetlo tam, kde sa zdá, že sa zmysel všetkého vytratil. O tom je iniciatíva synodálnej cesty. Moje povinnosti uplynulých dvoch mesiacov mi neumožnili sa tomu pravidelne venovať, ale i napriek nim som pozorne sledoval, ako sa táto iniciatíva vyvíja. Žije. Na jeseň sa v Ríme zídu biskupi celého sveta na prvom z dvoch veľkých zhromaždení na túto tému (druhé bude o rok). Súbežne však Svätý Otec očakáva, že to, čo sa pred rokom naštartovalo na základnej úrovni, nezaspí a nebude len čakať na pokyny zhora. Je veľmi dobré, že sa rôzne synodálne rozpravy vedú v celej Cirkvi i v jej základni. I my by sme chceli nadviazať na našu veľmi živú konferenciu, na ktorej sme diskutovali v máji a pripraviť ďalšiu zhruba v októbri. Pozveme tých, ktorí nám zanechali svoje e-mailové adresy v prezenčnej listine. Bude to zasa otvorené fórum, takže prípadní ďalší záujemcovia mi prosím pošlite do správy svoje adresy a pripojím vás do rozdeľovníka. Cirkev bude tým živšia, čím iniciatívnejší budeme každý z nás, a zároveň i svet bude tým lepší, čím vrúcnejší a s ním viac prepojený bude život toho mystického organizmu, ktorý nám zanechal Ježiš. Inými slovami, čím poctivejšie budeme kráčať po synodálnej ceste, o ktorej hovorí František.