Nezabudnime, kto pred začiatkom tejto vojny vedome, chladne a bohapusto klamal!

Nezabudnime na to, kto pred začiatkom tejto vojny vedome, chladne a bohapusto klamal! A pamätajme si tiež, na koho slová sme sa mohli a mali spoľahnúť, lebo sa ukázalo, že boli pravdivé! Je to dôležité zdôrazňovať, pretože dramatické udalosti často prekryjú to, z čoho konflikt vyrástol, kto zaň nesie zodpovednosť a na koho strane je pravda a spravodlivosť. Majme tiež na pamäti aj tých momentálne dezorientovaných Putinových pešiakov u nás. Postavičky našej politickej scény, ktoré vehementne obhajovali všetky tie kremeľské lži, a teraz nevedia, čo povedať. Zajtra asi prídu s tým, že to bola iba prezieravá ľstivosť veľkého hráča a budú sa s tým uchádzať o hlasy nášho ľudu. Hráčovi, ktorý ale takto klame, hráčovi, ktorý blufuje, pretože hrá hazardnú hru s osudmi ľudí nikdy, nikdy neverme! Ani tým, čo mu slúžia. A dobre si tiež do pamäti uložme, kto nás na to, čo prišlo, vopred vecne a presne informoval. Mnohí to vnímali ako americkú kontrapropagandu. Lenže dnes vieme, že to bola pravda. Nepríjemná, ale ani pred takou neslobodno zavierať oči. Som rád, že dnes máme spojencov, na slovo ktorých sa dá spoľahnúť. Lebo pravda oslobodzuje. A ako sa písalo na štandarde prezidenta nášho bývalého štátu, aj víťazí.