Poďakovanie a vykročenie do ďalšieho roku

Ďakujem, milí priatelia, za všetky priania k narodeninám. Ideme spoločne do ďalšieho roku. Nielen toho môjho osobného, ale i nášho spoločného, kalendárneho. Budeme v ňom potrebovať veľa odvahy, tvorivosti, odolnosti. vytrvalosti, a hlavne schopnosti rozlišovať medzi tým, čo je podstatné, a čo stavia našu budúcnosť, a tým, čo je síce veľmi naliehavé, ale čo sa o niekoľko krátkych chvíľ pominie a prekryjú to iné veci. Niektorí nariekajú, že naša spoločnosť je dnes príliš rozdelená. Nuž je pluralitná. O svoje predstavy, záujmy a miesto na slnku musíme súťažiť. Ide o to, aby tá súťaž bola spravodlivá, aby sme boli schopní zápasiť poctivo, a aby sme pri tom nestratili rešpekt a úctu voči sebe i druhým. Aby sme i pri všetkých hádkach a ruvačkách, ktoré sú pre život v slobode normálne a dávajú mu dynamiku, nestratili elementárne vedomie spolupatričnosti. Lebo sme všetci na jednej lodi. Teším sa na ďalší úsek našej spoločnej plavby životom.