Poďakovanie a zamyslenie

Milí priatelia, ďakujem vám všetkým, ktorí ste mi blahoželali k včerajším meninám. Už som tu raz napísal, že v tom našom katolíckom panoptiku nie je celkom jasné, kto je vlastne tým mojim patrónom. Iste bolo viacero Ivanov, ktorí prežili svoje životy vo svätosti, a niektorí sa aj občas spomínajú. Ale ten časový odstup od svätojánskeho sviatku v júni presne zodpovedá posunu medzi juliánskym a gregoriánskym kalendárom. Takže kdesi v základoch tohto nášho sviatku Ivanov je zrejme spomienka na narodenie muža, ktorý sa stal Hlasom, volajúcim na púšti. Niekedy môže byť takýto osamotený hlas veľmi užitočný. Už aj preto, lebo okrem toho, alebo práve preto, tento muž ohlasoval skutočnú nádej nielen pre svoju dobu, ale pre celú ľudskú rodinu. Chcel by som sa podieľať na prinášaní tejto nádeje i dnešnému svetu! Ešte raz, vďaka za všetky vinše.