Poučme sa od CDU

Myslím si, že pre obnovu kresťanskej demokracie na Slovensku bude užitočné, ak sa prestaneme sami príliš ideologicky nálepkovať. Inak sa bude naša základňa iba zmenšovať a staneme sa sektárskym diskusným klubom. Do reálnej politiky sa potom môžeme dostať iba ak nás tam vynesú iní. S inými predstavami a inými záujmami. Poučme sa od úspešnej a veľkej kresťanskej demokracie v Nemecku. Pôvod svojich duchovných a politických koreňov vidia v kresťansky motivovanom odpore voči nacistickému teroru, v kresťanskej sociálnej etike a v liberálnej tradícii európskeho osvietenstva. Naši sektárski konzervatívci nad nimi ohŕňajú nos. Ale práve taká CDU vyviedla Nemecko z katastrofy a je dodnes pilierom európskej stability.