Terén, kde kresťanskí demokrati môžu byť pravdiví a užitoční

Dômyselná konštrukcia tej sociálnej kulisy, ktorá pre pragmatickú, a v podstate podnikateľskú politiku Smeru, udržiavala veľmi stabilnú voličskú podporu státisícov jednoduchých ľudí práce, sa už rozložila natoľko, že sa zachrániť podľa mňa už nedá. Rozhodne nie jednoduchou výmenou toho, kto bol jej autorom, za niekoho s príťažlivejšou tvárou. Už sa začala doba, v ktorej sa o túto masu dôverčivých voličov pobijú noví politickí jastrabi “so silným sociálnym cítením”. Myslím si, že práve preto je teraz čas, aby sa kresťania v politike prestali zaoberať prednostne témami, ktoré ľudí skôr odpudzujú, a radšej si veľmi pozorne prečítali sociálne encykliky a spomenuli si na to, ku akým ľuďom hovoril kedysi náš Majster. Lebo presne to je terén, kde kresťanskí demokrati môžu byť pravdiví a užitoční.