Všetko najlepšie, Petrovia a Pavlovia!

Vážim si ľudí, ktorí sú ochotní riskovať nepohodu, vlastný záujem, ba niekedy aj život, pre niečo, čomu veria. Vážim si ich, ak to robia tak, že pri tom rešpektujú slobodu iných ľudí. A vážim si ich, aj ak veria niečomu inému ako ja. Ba aj, ak sa niekedy v zápale života stávame súpermi. Pretože každá civilizácia sa opiera o takýchto rýdzich ľudí. Na počiatku kresťanskej éry boli takýmito mužmi Peter a Pavol. Pripomeňme si dnes toto ich zanietenie! A zaželajme všetkým, ktorí nesú ich mená, aby si takýto plameň podmanil aj ich srdcia, a aby tak boli požehnaním pre túto Zem. Všetko najlepšie, Petrovia a Pavlovia!