Akí z krízy vyjdeme, záleží od nás

V kríze sa ukazuje, akí vskutku sme. Jedni smelí, iní zbabelí. Niektorí sa zomknú a pomáhajú svojim bratom a sestrám, čo sú na tom horšie, neraz i za cenu osobných rizík , druhí sa zasa sebecky či dokonca i bezohľadne starajú len o seba a vidia iba svoje záujmy. Mnohí sú ochotní čosi aj obetovať, iní v tom istom čase zavetria príležitosť, ako na kríze zarobiť. I na úkor ostatných. Dobre si pamätajme, aké charaktery odhaľuje i súčasná kríza! To, že sa tu zjavila, nebolo vecou našej voľby. Ale ako z nej vyjdeme, to už záleží od nás. Veľkú zodpovednosť má vedenie štátu, ale svoj podiel na výsledku máme každý. Nezabudnime, že z každej krízy môžeme vyjsť lepší a silnejší, ale aj horší a slabší. A môže nás zraziť na kolená. To už závisí dosť od nás samých.