Bratislavské centrum pre obnovu a reformu kresťanskej demokracie

Ak dostanem dôveru viesť krajskú organizáciu KDH v Bratislave, mám v úmysle ponúknuť intelektuálne a odborné kapacity Kresťanskodemokratickej akadémie KREDIT, aby vytvorilo bratislavské centrum pre obnovu a reformu kresťansko-demokratickej politiky. KREDIT už dvanásť rokov pôsobí ako nezávislý “think-tank”. Jeho členovia a sympatizanti, väčšinou ľudia s politickou skúsenosťou, sa mesiac čo mesiac schádzajú a vedú poctivú politickú diskusiu. Otvorenú, aktuálnu a aj koncepčnú. V KREDITE sme spolupracovali s KDH pri tvorbe základného programu strany v roku 2013, organizovali sme odborné konferencie a vydali sme niekoľko publikácií týkajúcich sa kresťanstvom inšpirovanej demokratickej politiky. Chaos, ktorý charakterizuje súčasnú slovenskú politiku, spôsobuje predovšetkým to, že nemá hlbší základ, líniu, riadi sa inštinktami a momentálnymi emóciami. I štandardné strany podliehajú tomuto módnemu trendu akejsi tekutej politiky. Potom sa zrazu čudujeme tomu, že štát riadia nekompetentní ľudia. Mojou ambíciou je vybudovať z bratislavskej organizácie KDH moderný pilier kresťanstvom inšpirovanej demokratickej politiky, na ktorú sa bude môcť každý spoľahnúť. I v tejto dobe, a i v politike, veľmi potrebujeme nejaký “pevný bod”, o ktorom už pred tisícročiami písal grécky mysliteľ.