Chráňme sa servilnosti, ale učme sa zmyslu pre lojalitu!

Servilnosť sa často chce tváriť ako lojalita. Tieto vlastnosti sa zdanlivo podobajú. Ale je v nich zásadný rozdiel. Lojálni ľudia sú schopní uznať autoritu legitímnej moci, osobitne keď za ňou cítia zodpovednosť za celok. Servilní robia všetko preto, aby si mocní o nich mysleli, že oni ich autoritu uznávajú. Servilným je však jedno, či si mocní uvedomujú zodpovednosť za celok, pretože servilným ide v konečnom dôsledku len o ich vlastný prospech. Chráňme sa servilnosti, lebo máločo má v osudoch nášho ľudu tak hlboké korene, ale učme sa zmyslu pre lojalitu! Pretože servilná spoločnosť je chorá a nikto si ju nebude vážiť, ale spoločnosť, z ktorej sa vytratí pravý zmysel pre lojalitu, sa rozloží.