Deň matiek i Európy

Čo ma najviac fascinuje na jedinečnom príbehu Európy je odvaha hľadať pravdu. Mnohí si mnohokrát mysleli, že sa pravdy už zmocnili, urobili si z nej ideológiu na ovládanie svojich i druhých národov, ktorú im často aj nemilosrdne vnucovali. Ale vždy povstali slobodní duchovia, ktorí nás po tisícročia učia, že tú skutočnú pravdu o našom živote, o tom, čo stojí za nim, či nad ním, si nikdy nemožno privlastniť, ale musíme byť neustále otvorení k tomu, aby sme ju poctivo hľadali. A niekedy (dosť často) za ňu aj bojovali. A keď treba, tak za ňu aj trpeli. Nikde inde na svete sa takéto spoločenstvo rozdielnych a pritom duchom tak podobných národov a ľudí, za tých niekoľko tisícročí, o ktorých máme záznamy, neutvorilo. I preto si táto naša, mnohými tak často zatracovaná a podceňovaná Európa dodnes zachovala dejinnú iniciatívu. Moja priateľka Eva Bombová sa na mňa iste nebude hnevať, ak použijem jej úžasné spojenie “Mama Európa”. V deň matiek a i Európy si neviem predstaviť nič príhodnejšie.