K referendu o predčasných voľbách

Ak by za referendom o skrátení volebného obdobia stál poctivý politický zámer, ktorému ide predovšetkým o obnovenie úcty k štátnym inštitúciám, o ukončenie chaosu a o nastolenie stabilnej vlády, tak by toto ľudové hlasovanie malo nielen šancu na úspech, ale predovšetkým by malo zmysel. Lebo toto Slovensko naozaj potrebuje. Ale ak by to mal byť iba nástroj, ktorý sa momentálne hodí do ruvačky politických strán, tak aj keby takéto ľudové hlasovanie bolo úspešné, zmätok v slovenskej spoločnosti nepreklenie. Najskôr by tu mal predsa jestvovať aspoň rámcový, ale realistický model budúcej stabilnej vlády! Predstava, že všetko bude lepšie ako to, čo máme teraz, je totiž veľmi nebezpečná. Lebo vždy môže byť ešte aj horšie. Pamätajme na to, priatelia!