Karel Čapek: “Akonáhle uhneme z kultúrnej pôdy, ocitáme sa v divočine.”

Znevažovanie všetkého, čo sa v minulosti vytvorilo, pohŕdanie skutočnou vzdelanosťou, to všetko ohrozuje kultúru oveľa viac, ako dôsledky opatrení na zápas s pandémiou. V tejto súvislosti je poučné si pozrieť predvčerajšiu diskusiu kandidátov na budúceho vodcu najsilnejšej veľmoci sveta. Ale skoro už i ktorúkoľvek tlačovku aj u nás. Všade znie to chválenkárske klišé ľudí, ktorí sa ozajstnej vzdelanosti vysmievajú. Svojimi postojmi, gestami a často i priamou rečou chcú presvedčiť ľud, že “tí pred nami to robili zle, a len my prestavujeme vrchol dejinného vývoja.” Toto postupne dusí náš najhlbší zmysel pre kultúru. Lebo, ako kdesi veľmi výstižne píše Čapek, “kultúra prestavuje predovšetkým súvislosť s celým doterajším ľudským dielom a túto súvislosť nesmie strácať.” A varuje, že “akonáhle uhneme z kultúrnej pôdy, ocitáme sa v divočine.”