Keď národ zvlčí, je v ňom ťažko vychovávať deti

I politický zápas sa dá viesť kultivovane. Národ, ktorého vodcovia to nedokážu, alebo nechcú, začne preberať ich spôsoby. Aj v demokracii. A zvlčilý národ tak postupne stratí spojenie s kultúrou, z ktorej vzišiel. Národ, ktorý zabudne na to, z čoho sa po generácie utváral, stratí napokon svoju identitu. Ak nás naše mamy a otcovia, kedysi viedli k tomu, aby sme hovorili pravdu, aby sme si dokázali uznať, keď urobíme chybu, aby sme mali v úcte starších, ženy a vzdelanosť, aby sme dokázali počúvať, keď rozprávajú iní, a aby sme sa vyjadrovali slušne, tak nám tým odovzdávali základné predpoklady našej kultúrnej identity. Je ťažko takto vychovávať deti, ak vidia, ako sa ľudia vo verejnom diskurze správajú celkom inak. Majme to na pamäti, keď píšeme, hovoríme, volíme, či spravujeme našu vlasť! Jej budúcnosť veľmi závisí od toho, ako to robíme.