Mám rád politiku s víziou harmónie

Mám svoje presvedčenie, netajím sa ním, ale mám rád usporiadanie, ktoré rešpektuje aj ľudí s iným presvedčením. Myslím si, že sa môžeme životom plaviť na jednej lodi, a budeme rozhodne spokojnejší, ak napriek rozdielnym pohľadom a záujmom dokážeme spolupracovať. Dokonca som presvedčený, že sa môžeme vzájomne obohacovať. Mám rád politiku s víziou takejto harmónie. Pápež František píše, že pre všetky aspekty ľudskej kultúry platí, že “…ak z harmónie úmyselne…vytrhnem jeden prvok a zabsolútnim ho, harmóniu zničím. A práve to robia fundamentalisti.” Pozor na nich, priatelia, nájdeme ich všade. A ak budeme počúvať a voliť jakobínov akejkoľvek proveniencie, musíme sa zmieriť s tým, že tu budeme mať stále ruvačku.