Najcennejší politický poklad KDH

Najcennejším politickým pokladom KDH je jeho skúsenosť s demokratickou správou štátu a jeho schopnosť niesť i dlhodobo za svoje konanie (i chyby) politickú zodpovednosť. Niet na slovenskej politickej scéne formácie, ktorá by mala takúto kvalifikáciu. Preto si nemyslím, že by mali kresťanskí demokrati čo len poškuľovať po aktivistickej politike, ktorá v súčasnosti prevalcovala slovenský verejný priestor. Je to politika bez zmyslu pre dlhodobú zodpovednosť, žije výlučne pre súčasnú chvíľu a všetko, čo bolo pred ňou, vyhlasuje v lepšom prípade za omyl a v horšom za zločin. Takáto vykorenená politika rozkladá štát a nezmieriteľne ženie veľké skupiny obyvateľstva proti sebe. Deje sa to pred našimi očami. KDH by preto malo chrániť a rozvíjať to, čo v ňom je politicky cenné! Nie ani tak samo pre seba, ale pre budúcnosť národa. Pretože čoskoro tu bude potrebná sila, čo bude mať odvahu bojovať za to, aby sa do narastajúceho deštruktívneho chaosu prinavrátil ústavný poriadok. A zabráni nielen návratu panstva polofeudálnych oligarchov, ale aj bratovražednému boju veľkých politických klanov.