Nariekanie nad tým, že národ už nie je kresťanský, je pre kresťanských demokratov veľmi lacnou výhovorkou

Sťažovanie sa niektorých mojich kolegov kresťanských demokratov na to, že je to dnes ťažká práca, lebo národ už nie je dosť kresťanský, je podľa mňa dosť pohodlná výhovorka. Poslaním kresťanov vo verejnom živote je ukazovať svojmu národu, že ho potrebuje práve v takom stave, v akom je. A to samozrejme znamená, že kresťanský demokrat bude hovoriť o tých veciach, ktoré tu a teraz ľudí trápia. Že bude cítiť so svojim ľudom a dávať mu nádej, ktorá má hlbšie a poctivejšie korene ako to, čo ponúka povrchná politika marketingových strán. Myslím si, že súčasná slovenská spoločnosť od kresťanských demokratov nepotrebuje, aby v nej rozdúchavali kultúrnu a ideologickú vojnu. Ale čo naozaj potrebuje, to je ozajstná kultivovanosť a schopnosť prinášať idey skutočne užitočné pre budúcnosť národa. A to by mala byť parketa práve pre kresťanských demokratov.