“Národ sobě” a jeho odkaz súčasnosti i nám

Dnes je tomu 140 rokov, čo v Prahe otvorili Národné divadlo. Vtedy vedeli, že obrodu národa neprinášajú politické manévre, ale predovšetkým budovanie vlastnej kultúry. Nie však kultúrna vojna, ale postupné kultivovanie života spoločnosti. A nie ako dar láskavých mocipánov, ktorí ostatne nedávajú zo svojho. Ale ako spoločné dielo, na ktorom sa mohol podieľať každý, komu o osud jeho domoviny naozaj šlo. Nápis “Národ sobě” sa stal svedectvom veľkých činov národa, ktorý je nám isto najbližší. Je to inšpirujúci odkaz aj nám, a i do súčasnosti. Lebo obrodu, ktorej základom je kultúra, budovaná spoločne, z vlastných síl, prostriedkov a vlastnej národnej tvorivosti, potrebujeme stále. I po katastrofách, akou bola pandémia.