Nebráňme Rusom, aby utekali pred mobilizáciou!

Myslím si, že v záujme obrany Ukrajiny, by mali západné štáty (vrátane Slovenska) umožniť každému Rusovi, ktorý tam nechce ísť bojovať, aby mal kam ujsť. Toto nie je chvíľa, keď by sme mali skúmať, či to utekajúci Rus robí čisto sebecky zo strachu, alebo preto, lebo vie, že ich vojna je nemravná. Dôležité je, že Rus, ktorý nebude stláčať spúšť, nebude rozosievať smrť. Lebo z hľadiska následkov pre Ukrajinu je jedno, či by to robil dobrovoľne alebo z donútenia. Nehrajme sa v tomto na morálnych sudcov voči týmto utekajúcim chlapcom! Vo vojne je potrebné správať sa aj pragmaticky. V záujme mravne spravodlivého cieľa. Iste poznáte tú reakciu Winstona Churchilla bezprostredne po tom, ako ich smrteľný nepriateľ, nacistické Nemecko, prepadlo svojho dovtedajšieho spojenca, Sovietsky zväz. Teda dovtedy tiež britského protivníka. Churchill vtedy povedal, že ak by Hitler vpadol do pekla, tak by na adresu tejto čertovskej inštitúcie neváhal v Dolnej snemovni prinajmenej utrúsiť priaznivú poznámku. Lebo cieľ je skončiť to utrpenie. A cestou k nemu je oslabovať toho, kto ho spôsobuje. Obe, cieľ i cesta k nemu, sú spravodlivé. To je skutočný mravný rozmer tejto tragickej drámy.