Nenechajme sa pripraviť o svoju hrdosť!

Jednou z praktík, ktoré využívajú autokratickí vodcovia na to, aby priviedli k poslušnosti vzdelaných ľudí, je najskôr ich verejne uraziť a znevážiť, a potom ich láskavo pozvať k rokovaciemu stolu. S odôvodnením, že predsa všetkým nám ide o spoločnú vec. Takto ich ale takýto manipulátor postupne pripraví o čosi veľmi podstatné, o čosi, čo ich v zložitom bludisku spoločenských vzťahov robí schopných rozlišovať a napokon i správne konať: o ich hrdosť. Je to cielené ponižovanie a uplácanie ilúziou spoločenskej prestíže. Nenaleťme na to, pretože to nie je cesta k efektívnemu zápasu s pandémiou! Sú to praktiky, ktoré rozkladajú zdravie spoločnosti.