Núdzový stav a lacná demagógia

Myslím si, že núdzový stav ešte stále, bohužiaľ, opodstatnený je. Trvá dlho, ale je to preto, lebo dlho trvá pandémia. Ešte neskončila. Druhá vlna zrejme slabne, ale aby sa nerozhorela ďalšia, nejakú disciplínu stále ešte potrebujeme. Ak od vlády žiadame, aby vládla kompetentne, aby do toho chaosu, čo spôsobila, začala vnášať konečne nejaký poriadok, aby dodržiavala ústavu a zákony, aby sa usilovala v zápase so spoločným nepriateľom ľudí zomknúť a dávať im nádej, toto všetko je na mieste. Tu sa vláda zatiaľ naozaj veľmi nevyznamenala. Ale inštitút núdzového stavu jestvuje práve pre takúto situáciu. Ak sa v politike nenaučíme rozlišovať, čo si zaslúži kritiku, a čo je len lacná demagógia, nepodarí sa nám zvýšiť dôveru ľudí v politický systém. A čo je ešte horšie, v kritických situáciách budeme zlyhávať. Ono to vlastne jedno z druhého vyplýva.