Potrebujeme pevnú myseľ, výdrž, sebadisciplínu a schopnosť sa poučiť

V boji sa niekedy môžu jeho účastníci ocitnúť v situácii, keď sa už nemôžu spoľahnúť na veliteľov, lebo zistia, že tí umeniu skutočného boja nerozumejú a iba improvizujú, a ak majú radoví bojovníci odvahu pozrieť sa pravde do očí, tak sa nemôžu utešovať ani ilúziami, že sa všetko nejakou nereálnou skratkou na dobré obráti. Vtedy pomáha iba pevná myseľ, veľká výdrž a sebadisciplína. A predovšetkým schopnosť poučiť sa a systematicky sa pripravovať na to, aby sa už inokedy do takej situácie nedostali. Ak sa to v slovenskom verejnom živote nenaučíme, neprekročí naša politika provinčnú úroveň. A tá bude vo veľkej bitke vždy ťahať za kratší koniec. Myslím si, že máme na viac, ale nebude to zo dňa na deň a ani to nespadne z neba.