Predčasné voľby: nejde už o to kedy, ale o to, aká bude pre voličov ponuka

Ak mám povedať pravdu, mne je ako voličovi dosť jedno, či budú voľby pred, alebo po prázdninách. Argument o tom, že po septembri bude málo času na rozpočet, neberiem. Myslím, že trikrát sme mali voľby na jeseň, a tu sme. Oveľa viac ma zaujíma, čo voľby prinesú. Či tu bude ponuka, pri ktorej sa bude možné spoľahnúť, že z nej vzíde kompetentná vláda, nebude nadbiehať záujmom ruského imperializmu a jeho propagande, a hlavne, bude svojim presvedčením demokratická a schopná nachádzať dohodu o podstatných veciach života ľudu. A či to bude ponuka, ktorá bude na to hlasy sústreďovať. Aby mala potrebnú silu. Alebo, či sa hlasy voličov, čo toto potrebné minimum pre demokratický život štátu chceme, rozsypú do množstva drobných ponúk, z ktorých každá bude chrániť svoje ideové, záujmové alebo personálne špecifikum, a bude tak v skutočnosti bojovať nie o to, aby vyviedla Slovensko z krízy a čelila veľkým výzvam súčasného sveta, ale v podstate o to, aby prešla cez päť percent. Toto vnímam ako hlavnú otázku pre čas, ktorý nám do predčasných volieb zostáva. A je to otázka, o ktorej sa už nerozhoduje v parlamente. Vlastne tam sa už hlasuje len o podružných veciach. Skutočná politika sa už formuje mimo jeho múrov. Skúsme to bez predsudkov, inteligentne, a hlavne rozlišujme, čo je pre túto chvíľu podstatné, a čo má možno význam z hľadiska dlhodobého, ale nie je životne dôležité pre voľby teraz!