Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (25) O generačnej kontinuite: “Dejiny nezačínajú nami…”

Tento rok sa v júli z iniciatívy pápeža Františka po prvýkrát slávil Svetový deň starých rodičov a seniorov. Nie preto, aby sme si uctili niekoho, kto je už mimo, ale práve naopak. Aby sme si pripomenuli, ako ľudí so životnou skúsenosťou potrebujeme. Zamyslenie č.25. Svätý Otec o tom často hovorí. Napokon i on sa už pripravoval do pokojného dôchodku, a toť ho! Konkláve, a aká služba svetu a Bohu!
“Starí ľudia nám pomáhajú ceniť si generačnú kontinuitu…Ich slová, ich láska, ich sympatie a prítomnosť nám umožňuje chápať, že dejiny nezačínajú nami, ale že sme súčasťou starodávnej ´cesty´ a realita je väčšia ako my,” povedal na záver svojej apoštolskej cesty v Bangladéši v decembri 2017. “Pripomínať je v pravom zmysle slova poslaním každého človeka pokročilého veku: pamäť a odovzdávanie pamäti iným… Pamäť pre mňa znamená život… Bez pamäti sa nedá nič stavať, bez základov dom nepostavíš. A v základoch života je pamäť…” zaznelo aj jeho v tohtoročnom videoposolstve v júni. Lebo od úlohy hlásať evanjelium a odovzdávať tradície, ako vraví František, neexistuje žiaden dôchodkový vek.
Som rád, že sa dnes konečne, po mnohých rokoch stretávajú skúsení veteráni kresťanskodemokratickej politiky s tými, ktorí sa jej ešte iba učia. Aj keď mi iné povinnosti neumožňujú byť na tomto stretnutí, myslím si, že je to dobrý krok i v príprave na návštevu Svätého Otca. A ak z neho vzíde to, o čom František hovorí, tak to bude dobrý krok i pre budúcnosť KDH, a hlavne pre budúcnosť našej vlasti.