Projekt spolupráce – e) na úrovni spoločnosti

Projekt spolupráce, ktorý chcem tento rok predložiť snemu KDH bude tiež pojednávať o tej úrovni, ktorá je z dlhodobého hľadiska najdôležitejšou. O spolupráci na úrovni spoločnosti. Som presvedčený, že ten ošiaľ získavať voličov pomocou mediálnej manipulácie raz pominie. Ľudia prídu na to, že virtuálne strany sú nepravdivé a vyhýbajú sa zodpovednosti. Je to podvod s ich dôverou. Vedú spoločnosť do “cimrmanovskej” drámy, v ktorej prvok očakávania nevyhnutne vystrieda prvok sklamania. Som si istý, že sa časom znovu vrátime k storočiami osvedčenému konceptu členských strán. Skutočný dialóg a spolurozhodovanie s desiatkami tisícov ľudí sa dnes mnohým politickým lídrom zdá byť ťažkopádny a zastaralý proces, ale práve to je, priatelia, demokracia. Pravda tento dialóg bude viesť k lepšej budúcnosti iba vtedy, ak nebude podliehať vrtochom manipulovanej verejnej mienky, nebude ustupovať krátkodobým módnym vplyvom, či v úsilí o prvoplánovú ľudovosť sa nezníži ku slovníku a mysleniu krčmy. Spolupráca na úrovni spoločnosti má mať ambíciu povznášať a viesť. Preto sa musí naša politika vrátiť k našim najlepším tradíciám politickej práce, buditeľskej a osvetovej. K takým príkladom, aké nám zanechali osobnosti ako bol Štúr, či Silvo Krčméry, ale napríklad i k duchu a zápalu, s ktorým kedysi vznikalo samotné KDH. Nepotrebujeme oblafnúť, strašiť či uplácať ľudí, aby nám preboha dali hlas. Potrebujeme ľudí zanietených za našu vec. Za to, aby sme spoločne menili našu vlasť k lepšiemu.