Sú oveľa naliehavejšie veci, ako doraziť porazeného Trumpa

Som rád, že o pár dní kontrolu nad americkým jadrovým kufríkom prevezme vypočítateľnejší muž. Povzbudzovanie ľudí, čo zaútočili na Kongres bolo iba zavŕšením mandátu plného hrubosti, egoizmu a neochoty rozlišovať, čo je pravda a čo je lož. Od počiatku som Donalda Trumpa považoval za nebezpečného politika. Je dobre, že utrpel politickú porážku. Napriek tomu si však myslím, že nie je správne ho teraz akoby ešte doraziť nepolitickými prostriedkami. Ono sa to vždy vypomstí. Možno už nie v osobe Trumpa, ale zjaví sa niekto iný, azda ešte nebezpečnejší. Oveľa lepšie by bolo poctivo analyzovať, prečo je vôbec možné, že také množstvo voličov mu opakovane dávalo svoj hlas? Čo by sme mali my, ktorí sme tento brutálny typ politiky od začiatku nemali radi, robiť inak, aby znovu nevyhrala? Ako sa dá prekonať to hlboké vnútorné rozdelenie spoločnosti, z ktorého táto politika čerpala svoju energiu? To sú všetko otázky, ktoré sa netýkajú len zdanlivo vzdialenej veľmoci, ale sú aktuálne pre každého, kto je ochotný a schopný premýšľať a ide mu o spoločné dobro. I tu pre nás.