Test, kto vskutku vedie Hegerovu vládu

Presne týždeň vydržala idylická dohoda “pôdorysu” o vláde na čele s novým mužom. Prešli sviatky a hneď je tu pred očami celého národa test, kto túto vládu vskutku riadi. Eduard Heger si musí vybrať. Buď si zjedná poriadok, alebo bude iba marionetou v rukách hráča, ktorý si vždy nájde dosť dôvodov na to, aby nerešpektoval žiadne pravidlá. To nie je byrokratická drobnosť. Pre charakter režimu, ale i pre schopnosť národa sa zomknúť, aby sme čelili spoločnému nebezpečenstvu, a hlavne pre budúce mesiace (a možno i roky) je to okolnosť celkom zásadná.