Tu ide o reputáciu Slovenska

Predstavte si, že by nejaký bývalý premiér zaletel do niektorého iného štátu a požiadal, aby našich delikventov v citlivých kauzách súdili jeho súdy, pretože tým našim nedôveruje. Toto presne urobil minister financií vo vzťahu k slovenskému Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv. Odhliadnuc od toho, že na to nemal právomoc, v tomto prípade ide o viac. Tu nejde len o česť nejakej jednej inštitúcie, či stavu. Tu ide o povesť celej našej domoviny. Kto si bude vážiť taký štát, ktorého predstavitelia žiadajú cudzie mocnosti, aby sa stali rozhodcami v ich vlastných vnútorných sporoch?