Učiteľom držím palce!

Dnes myslím hlavne na učiteľov. Majú to ťažké. Zo súčasnej spoločnosti sa vytráca zmysel pre také hodnoty, akými sú vzdelanie, autorita, či sebadisciplína. Politických vodcov, ktorí by sa usilovali svoj ľud kultivovať, viesť k nejakým ideálom, a to i za cenu, že to bude stáť aj nejakú námahu, je stále menej. Čoraz viac sa presadzujú chytrácki pragmatici, ktorí v úsilí získať voličov živia v ľuďoch ilúziu, že pre to, aby sa mali lepšie nemusia v podstate sami urobiť nič, stačí, ak ich budú voliť. A v takejto spoločenskej atmosfére majú dnes učitelia vychovávať novú generáciu k túžbe po skutočnom poznaní, k intelektuálnej poctivosti a k pokore, že nikdy nevieme všetko a len tvrdá práca na sebe nám pomôže, aby sme tajomstvám, do ktorých sme sa narodili, aspoň trochu porozumeli. Je to sizyfovská úloha. Ale má zmysel pre budúcnosť národa i sveta. Držím v novom školskom roku palce!