Úloha, ktorú si KDH nemôže plniť s PS a SaS

Myslím si, že aj tieto prezidentské voľby ukázali, ako veľmi potrebujeme politiku, ktorá je demokratická, avšak ľuďom, čo nežijú green dealom ani právami najrozličnejších menšín, a podobnými témami súčasného sveta, sa nevysmieva a neoznačuje ich kadejakými pejoratívnymi adjektívami. Veľmi potrebujeme politiku, čo dokáže práve týchto ľudí pozývať ku demokratickej spolupráci. Sú to ľudia, čo vychádzajú z tradícií našich predkov. Tie tradície boli rôzne. Možno je aj dobre, ak niektoré raz dokážeme prekonať. Ale rozhodne by sme si tieto tradície, a hlavne ľudí, čo nimi žijú, mali vedieť vážiť. O tom je napokon aj štvrté prikázanie Desatora. Myslím si, že táto úloha, ktorú nám signalizujú výsledky volieb, je zadaním predovšetkým pre politické hnutie kresťanských demokratov. KDH sa spolu s PS a SaS ocitlo v opozícii a malo by vedieť spolupracovať s každým, ale túto úlohu s nimi spoločne plniť nemôže. Toto historické politické hnutie potrebuje obnovu predovšetkým na to, aby na plnenie zadania tejto doby naozaj malo. Hovoril som o tom na sneme KDH pred mesiacom, a budem o tom hovoriť a písať ďalej. Ak sa to nepodarí, tak sa budú týchto voličov stále viac ujímať najrozličnejší pragmatici, ktorým nejde ani za mak o nejaké tradície, ale iba o moc.