Užitočná zásada pre víťazov

“Keď víťazi konštruujú mierové usporiadanie, musia pri zachádzaní s porazeným nepriateľom zvládnuť prechod od nezmieriteľnosti, ktorá bola nutná pre víťazstvo, ku zmieru, bez ktorého nemožno dosiahnuť trvalý mier,” napísal Henry Kissinger o situácii v Európe po porážke Napoleona. Podľa mňa je to mravne správna a i pragmaticky užitočná zásada a platí všeobecne. I pre naše slovenské pomery. Niektorí môžu namietať, že táto zásada bráni dostatočnému priechodu spravodlivosti. Ale pokojná budúcnosť, bez neustálej pomsty tých, čo vyhrali, voči tým, čo prehrali, a keď tí zmocnejú, tak potom zas naopak, má pre život spoločnosti vyššiu cenu.