Zápas o obnovu a reformu KDH nevzdám, lebo má zmysel

Zmätok, ktorý v slovenskej politike vládne bohužiaľ nevyliečia ani septembrové voľby. Skôr ho ešte prehĺbia. To, čo tu chýba a čo veľmi, veľmi potrebujeme, to je nekonfesionálna, ale ideologicky vyzretá a politicky pevná kresťanstvom inšpirovaná politická strana. Jasne demokratická a civilizačne ukotvená v európskom kultúrnom prostredí. Strana, ktorej politiku nebude určovať marketing ale jednoznačné postoje k vážnym otázkam našej doby. Strana, ktorá má svoju históriu, základňu a vie sa poučiť i z vlastných chýb. KDH by mohlo byť takou stranou, ale ono samo potrebuje obnovu a reformy. Je mi jasné, že v tomto spoločenstve patrím k menšine, ktorá si to uvedomuje, a ktorá to chce. Ale budem o to bojovať, lebo v tom vidím budúcnosť. A širší zmysel. Predovšetkým preto, lebo takú slovenskú CDU, ktorá vnesie poriadok tam, kde sa rozhostil chaos, kultivovanosť tam, kde dnes panujú maniere kočišov a nádej tam, kde už strácame dôveru vo vlastné sily, tu medzi Dunajom a Tatrami neskutočne potrebujeme.