Zárukou občianskej slobody sú iba poctivé, demokratické politické strany

Základom politického systému zastupiteľskej demokracie sú politické strany s otvorenou, širokou členskou základňou, spoločnou myšlienkou (programom) a demokratickým vnútorným prostredím. Málopočetné družiny obratných politikov, ktoré sú síce v politickom boji často efektívne, zdanlivo veľmi akcieschopné, sú síce schopné vyhrať voľby, ale vždy budú a zostanú úzko záujmovými a elitárskymi politickými klanmi. Už zo svojej podstaty nie sú spôsobilé spolutvoriť a chrániť slobodnú a pluralitnú spoločnosť. Ich logika je logikou dravca, ktorý potrebuje poraziť a zničiť protivníka. Pokojnému spolužitiu a ani dialógu ľudí a skupín s rozličnými predstavami a záujmami nemôžu rozumieť, lebo to nepoznajú predovšetkým z vlastného vnútorného straníckeho prostredia ich klanu. Myslím si, že veľmi potrebujeme poctivé, demokratické strany. Aj keď sa nám v dnešnom svete môžu niekedy zdať trochu ťažkopádne. Iba také politické formácie môžu však byť skutočnou zárukou našej občianskej slobody.