Zotrvačnosťou sa z nenávistnej politiky nevyhrabeme

Ak chceme, aby bolo v spoločnosti menej nenávisti, predovšetkým sa musíme pokúsiť vyhľadávať také verejne činné osoby, ktoré nezaložili svoju verejnú činnosť na podnecovaní nenávisti. A nestačí ich iba vyhľadávať, ale musíme ich aj podporovať, a napokon voliť. A aby sme ich mohli voliť, musia sa ony naučiť spolupracovať, preukázať, že sú schopné sa dohodnúť a pripraviť voličovi alternatívu, ktorá bude bez nenávisti. Inak ani voľby nič nevyriešia. Len tú nenávisť bude z najvyšších miest šíriť možno zas niekto iný. Zotrvačnosťou ani v politike ďaleko nedôjdeme.