Európsky úrad práce

TEMA-355x145-2

Tiul-2

Práca v zahraničí predstavuje pre mladých výnimočnú príležitosť získať skúsenosti a naštartovať pracovnú kariéru. Získavanie skúseností v zahraničí má však nielen svoje prínosy, ale aj úskalia.

Neznalosť miestnych pomerov neraz núti mladých ľudí obrátiť sa na rôzne agentúry. Kým poctivé agentúry vedia pomôcť nielen s nájdením príležitostí, ale aj s vybavením všetkých formalít a praktických detailov, špekulanti časti zneužívajú neznalosť a dôverčivosť na rýchly zárobok bez adekvátnych služieb. Rovnako niektorí „zamestnávatelia“ vidia v zahraničných pracovníkoch, najmä pre ich neznalosť miestnych pomerov a zákonov, ľahký terč nekalých praktík. 

Jednou z úloh Európskych inštitúcií by preto malo byť, aby zabezpečili, že možnosti zamestnania a získania skúseností v zahraničí budú dostupné pre všetkých a za férových podmienok. Aj keď EÚ už v súčasnosti má aktivity zamerané na európske služby zamestnanosti (EURES), len málo mladých ľudí vie, aké majú možnosti a práva pokiaľ sa chcú zamestnať v zahraničí. V lepšom prípade im nikto nepodá pomocnú ruku a všetko si musia vybavovať sami, v horšom prípade (a nie je to až tak zriedka) sa mladí môžu stať obeťami podvodníkov, či rôznych pofidérnych “agentúr” alebo pochybných „zamestnávateľov“. 

Práve preto potrebujeme posilniť európsky rozmer služieb zamestnanosti a vytvoriť Európsky úrad práce. Nestačí, aby si úradníci len vymieňali informácie, ako je tomu v súčasnosti. Potrebujeme, aby spolupracovali a overovali serióznosť pracovných ponúk či sprostredkovateľských agentúr. 

Európsky úrad práce by mal prostredníctvom existujúcich pobočiek úradov práce poskytovať mladým ľuďom: 

  1. možnosť zistiť aké sú pre jeho kvalifikáciu ponuky kdekoľvek v Európe,
  2. garantovať serióznosť pracovných ponúk,
  3. garantovať a overovať serióznosť sprostredkovateľských agentúr ponúkajúcich zamestnanie v zahraničí,
  4. pomáhať pri vybavovaní formalít spojených s vycestovaním za prácou do zahraničia,
  5. šíriť informácie o možnostiach a právach, aby mladí ľudia vedeli, kde a ako môžu vyhľadať radu či pomoc, ako aj o príkladoch, ktorým sa treba vyvarovať,
  6. pomáhať pri riešení problémov spojených so zamestnaním v zahraničí (aj prostredníctvom bezplatnej celoeurópskej telefónnej linky, ktorá poskytne informácie a poradenstvo v materinskom jazyku),
  7. pomáhať pri uplatňovaní kvalifikácie a skúseností získaných v zahraničí pri návrate na Slovensko.

V Európskom parlamente sa preto chcem venovať presadzovaniu myšlienky Európskeho úradu práce ako garancie, ktorú Európske inštitúcie môžu poskytnúť mladým ľuďom, ktorí sa rozhodnú získavať skúsenosti v zahraničí. Len tak totiž dáme európskym iniciatívam na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí zmysluplný rozmer.

Pozícia európskeho poslanca je ideálnou nielen na presadzovanie myšlienky Európskeho úradu práce, ale aj podanie pomocnej ruky a rád. Preto chcem začať od seba a čo najlepšie informovať o možnostiach, ktoré sú pre mladých v zahraničí. Napríklad aj tak, že budem informovať o možnostiach pre mladých zamestnať sa či získať skúsenosti v Bruseli alebo Štrasburgu (prostredníctvom stránky BruselPreMladych) a zároveň uskutočním otvorené výberové konania na miesta asistentov, aby aj takto dostali príležitosť tí najlepší.