Píšeme nový základný program kresťanskej demokracie

OLYMPUS DIGITAL CAMERALen málo politických strán predstupuje pred voličov s víziou, čo presahuje horizont volebného obdobia. Dnešná politika reaguje hlavne na súčasnosť. I to je treba. Lenže ak sa s tým, čo horí, chceme popasovať dobre, ak chceme riešiť i príčiny, nielen následky, a hlavne, ak chceme, aby mala naša politika strategickú líniu, je potrebné premýšľať trochu ďalej. O trendoch. O veľkých výzvach, s ktorými sme konfrontovaní nielen my, ale budú sa s nimi musieť vyrovnávať i naše deti. Zámerom dlhodobej vízie nie je ohúriť voličov. Mala by to byť vízia užitočná predovšetkým pre našu vlasť, nie ani tak pre stranu. Je projektom domova, aký chceme budovať pre našich potomkov. Takýto projekt v týchto mesiacoch rozbieha Kresťanskodemokratické hnutie.

KDH s takouto víziou lepšieho Slovenska už raz prišlo. Vtedy, keď sa naše národné spoločenstvo pustilo po vlastnej ceste. Dnes, po dvadsiatich rokoch môžeme s istou dávkou hrdosti konštatovať, že prvý dlhodobý program sa naplnil. I keď kresťanskí demokrati v uplynulých dvoch desaťročiach nezískali v parlamentných voľbách samostatne nikdy viac ako desať percent hlasov, v zápasoch o demokratický charakter slovenského režimu, o fungujúce trhové hospodárstvo a o našu hviezdičku a stoličku v európskej rodine národov, boli vždy v prvej línii.

Slovensko, Európa i svet sú však dnes už hodne iné, než boli vtedy. Objavili sa nové výzvy, vyvstávajú pred nami nové ohrozenia, ale otvárajú sa i celkom nové príležitosti. Dobrú politiku môže koncipovať iba ten, kto týmto výzvam porozumie, príjme ich, a z nich sformuluje víziu budúcej politiky. Preto bolo potrebné pristúpiť k prácam na novom základnom programe kresťanskej demokracie.

Dobrá vízia musí vychádzať z ideových základov, z ktorých čerpáme inšpiráciu pre našu politiku. Iba takéto základy sa môžu stať kompasom v zápasoch, ktoré prinesie budúcnosť. Bez jasnej ideovej základne by bola naša politika čírou improvizáciou. Nerazila by cestu, zmietali by ňou víchre každej doby. To nechceme.

Druhým východiskom nového základného programu KDH bude analýza dnešného sveta. Predovšetkým nových megatrendov. Sú to predovšetkým demografický vývoj, globalizácia, rozklad tradičných autorít a celkom nové ohrozenia. I keď chceme nový program koncipovať pre Slovensko, nemôžeme zavierať oči pred veľkými témami, ktoré hýbu ľudstvom.

Ďalej je dôležité, aby program zdôraznil, že dobrá dlhodobá politika nemôže byť založená len na záujmoch. Je legitímne, že ľudia, i skupiny ľudí, majú svoje záujmy. A politika s nimi tradične pracuje. Ale keby to bolo všetko, tak by sa napokon stala iba biznisom. Biedu dnešnej politiky spôsobuje predovšetkým to, že už nepozná nič iné ako záujmy.  Naozaj ľudská politika však musí vychádzať z hlbšieho prameňa. Z hodnôt, ktoré si poctivý človek cení viac ako pragmatický účel. Iba politika založená na hodnotách môže zviesť skutočný zápas o to, čo my kresťania nazývame spoločným dobrom a naši sekulárni bratia verejným záujmom. Spoločnosť, ktorá stratí zmysel pre spoločné dobro, stráca svoju integritu a rozkladá sa. Iba tam, kde sa rešpektuje verejný záujem, možno účinne a spravodlivo brániť aj práva a oprávnené záujmy jednotlivcov.

Z týchto ideových, analytických a hodnotových fundamentov by mali vyrastať vízie pre konkrétne oblasti verejnej politiky. Na nich bude program koncipovať naše predstavy stabilného občianskeho štátu, dlhodobej ekonomickej stratégie, program spoločenskej solidarity, i toho, čo súvisí s našim národným povedomím a so súdržnosťou rodín. Nový program bude vážnym upozornením, že v budúcnosti obstoja len tí, čo budú aktívni a tvoriví. Nie je úlohou základného programu, aby hovoril o tom, ako zvládnuť momentálnu krízu. Naša vízia musí hovoriť o tom, ako zvládneme akúkoľvek krízu. I takú, ktorú prinesie budúcnosť. Prvým krokom bude vždy poznávanie. Druhým, posilňovanie odolnosti ducha i tela. Nový program má ambíciu obsahovať všetky sektory politiky, vrátane toho, ako chceme, aby Slovensko vstupovalo do vzťahov v Európe a vo svete. Lebo nechceme byť hračkou veľkých síl! I keď sme malí, chceme byť aktívni všade tam, kde to ide.

A v záverečnej časti programu by mal byť i projekt toho, akou stranou chceme byť. Lebo ak hovoríme o tom, že naša vlasť, potrebuje reformy, potrebuje na sebe pracovať, musíme ísť príkladom! Aby nebolo pochýb o tom, že slovenská kresťanská demokracia chce byť ľudovým a otvoreným hnutím. Nekonfesionálnym, ale hodnotovo konzervatívnym. A že bude vždy rešpektovať slobodu človeka, ako najvyššiu politickú cnosť demokratickej spoločnosti.

K vytvoreniu takéhoto programu pozývame každého, kto chce, aby vznikol. Nechceme, aby ho písala nejaká anonymná skupinka ľudí. Nech to je otvorený proces!