Po iránskom útoku na Izrael

Myslím na ľudí vo Svätej zemi. Nejde len o to, kto prvý sa rozhodol stlačiť spúšť. Ten najťažší zločin začína oveľa skôr. Je to mentálne vybavenie, ktoré sa z najrozličnejších dôvodov rozhodne niekomu, ba i celým národom, uprieť to najzákladnejšie právo každého človeka: právo na život. Nejestvuje žiadne konkurenčné právo, ktoré by toto mohlo ospravedlniť.