Zdravý rozum Rishiho Sunaka

Britský premiér Rishi Sunak sa mi páči stále viac. Vo veciach, ktoré sa v súčasnom svete stávajú čoraz kontroverznejšími, sa odvoláva k zdravému rozumu. Znamená to mať rešpekt voči základným pilierom, na ktorých generácie predkov aj jeho krajiny budovali západnú civilizáciu. Civilizáciu, ktorá vyrástla z judaisticko-kresťanského učenia o zmysle života, z antickej vzdelanosti a rímskeho práva, a ako jediná v tomto veľkom svete si váži slobodu jednotlivca. Ba váži si ju natoľko, že v nej človek v mene svojich práv môže rozkladať a ohroziť i samotnú jej podstatu. Ale práve vtedy je dobre, ak sa zodpovedná verejná moc utieka k tomu, čo Sunak nazval zdravým rozumom. A netýka sa to len genderu, nelegálnych migrantov a Rwandy. Zdravý rozum potrebujeme v tejto dobe vo všetkých oblastiach nášho verejného života. Je to inšpiratívny vodca konzervatívnej politiky, ktorej demokratické tradície v jeho vlasti spochybňovať naozaj nemôže nikto.