Modlitba za mier

Budúci týždeň to už bude rok, čo sa bratovražedným útokom na Ukrajinu začala najväčšia vojna od konca Druhej svetovej. Vojna, ktorá mrzačí Ukrajinu, zabíja jej mužov, ženy i malé deti. Umierajú v nej aj synovia, ktorých na jej jatky posiela cynický, mocichtivý režim z Kremľa. Zároveň je to vojna, ktorá po prvý krát od pádu nacistického režimu v Tretej ríši svojimi účinkami zasahuje celý svet. Preto rozpráva pápež František o tretej svetovej vojne.

Modlime sa za mier!

Vieme však, že v tejto dráme nám mier nespadne z neba. Preto sa modlime o to, čo k mieru vedie. Vieme, že to nikdy nie je ľahká cesta. Preto sa hlavne modlime, aby sme mali odvahu čeliť zlu, ktoré sa rozhodlo pre násilie. Modlime sa, aby sme vydržali v solidarite s obranou ľudu, ktorý je už dlhé mesiace priamou obeťou tohto násilia. A modlime sa, aby sme boli pripravení brániť aj svoju domovinu, svoje rodiny i seba. Lebo byť na strane toho, komu sa deje krivda, brániť siroty a vdovy, bojovať za slobodu, dôstojný život a právo, to je pre každého človeka a i pre každý národ a štát, ktorým ide o dobrú budúcnosť nás všetkých predovšetkým mravnou povinnosťou. Povinnosťou, ktorú máme nie preto, aby sme sa raz ocitli na strane víťazov, ale preto, aby sme zachránili naše národy a aj celé ľudstvo pred zákonom džungle. Aby človek tejto Zeme zostal človekom a nepodľahol šelme. Ani tej čo útočí, a ani tej, ktorá drieme v každom z nás. Sme znova vo veľkej vojne a preto sa modlime tak, ako k tomu viedol svoj národ v tej minulej vojne Winston Churchill v čase, keď vo svojom zápase zostali načas sami: „Vo vojne: rozhodnosť, po porážke: vzdor, po víťazstve: veľkorysosť a v mieri: dobrá vôľa.“

Toto je cesta k tomu, aby zavládol mier. Len potom to bude mier spravodlivý, a bude trvať. A bude to mier i pre Ukrajincov, ako aj pre národy Európy i sveta. A v konečnom dôsledku aj pre ruský národ. Za taký mier sa budem nasledujúci týždeň usilovne modliť.