Mojim liberálnejšie zmýšľajúcim priateľom: dajme KDH šancu!

pred moratóriomNa záver volebnej kampane by som chcel napísať niekoľko slov mojim liberálnejšie zmýšľajúcim priateľom. Počas celej mojej politickej kariéry som sa usiloval o spoluprácu konzervatívcov a liberálov. Lebo bez nej jedni i druhí zapadnú do zákopov, v ktorých sa živí averzia voči druhým a skôr či neskôr z nich začnú vyletovať šrapnely nenávisti. S tým sa nedá tvoriť dobrá budúcnosť. Chcem teraz preto veľmi vážne pripomenúť niečo, čo je podľa mňa naozaj cenné na Kresťanskodemokratickom hnutí. Bez ohľadu na to, čo kto kedy povedal, bez ohľadu na rozličné ideologické predsudky jeho niektorých členov a i funkcionárov, nielen teraz, ale za celých vyše tridsať rokov, KDH sa nikdy neobrátilo chrbtom voči nikomu, kto naozaj bojoval za slobodu. Ba často stálo v čele zápasu proti akémukoľvek zotročovaniu človeka verejnou mocou. Slová síce často vo voľbách zavážia, ale pre osud národa sú dôležité skutky. A pre ne sa obraciam, milí priatelia, na vás: dajme KDH v sobotu šancu! Bude to užitočné pre nás všetkých.