Pokračovanie našej synodálnej cesty

Milí priatelia, po tom, ako sa budeme môcť oboznámiť o výsledkoch rokovaní biskupov z celého sveta, ktoré prebiehajú tento mesiac v Ríme, nadviažeme na našu májovú konferenciu o tom, ako môžeme aj my podporiť synodálnu cestu Cirkvi. Bude to zrejme koncom novembra, alebo v prvej polovici decembra. Pozvánky rozošleme automaticky ľuďom, ktorí nám v máji zanechali svoje elektronické adresy. Prípadní ďalší záujemcovia mi prosím pošlite svoje e-mailové spojenie do správy a ja vás pripíšem do rozdeľovníka. Budem sa na naše ďalšie stretnutie tešiť. Ako nedávno napísal František, “Cirkev je tajomstvom misijného spoločenstva, ale toto spoločenstvo…nutne predpokladá skutočnú účasť: nielen hierarchie, ale celý Boží ľud môže rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach vyjadriť svoj hlas a vnímať sa ako súčasť cesty Cirkvi. V tomto zmysle môžeme povedať, že synodalita ako štýl a dynamika je podstatným rozmerom života Cirkvi.” Tento oslobodzujúci rozmer však môže priniesť ovocie len vtedy, ak si budeme uvedomovať, že čím je náš život slobodnejší, čím slobodnejšie budeme kráčať po našej ceste, tým to bude dôstojnejšie, tým lepšie svedectvo budeme poskytovať našim bratom a sestrám, s ktorými kráčame týmto svetom spoločne, ale zároveň to bude náročnejšie. Hlavne o tom by mala byť naša druhá konferencia.